Pracownie

PRACOWNIA STOLARSKA
Zajęcia w pracowni prowadzi p. Zbigniew Nowak

Zadaniem pracowni jest nauka podstawowych czynności w pracach stolarskich, przydatnych w życiu codziennym. Uczestnicy zapoznawani będą ze sposobami obróbki i wykorzystania drewna i materiałów drewnopochodnych. Nabędą umiejętności cięcia piłą, przybijania gwoździ, przykręcania wkrętów, zawiasów, itp., czyszczenia drewna papierem ściernym, wiercenia wiertarką stołowa i elektryczną, klejenia ram, wyrzynania w sklejce, posługiwania się w miarę możliwości maszynami stolarskimi, malowania, bejcowania, lakierowania. Uczestnicy będą zajmowali się renowacją i naprawami mebli używanych oraz drobnymi naprawami, zapoznają się z obsługą maszyn elektrycznych takich jak: pilarka stołowa, pilarka do cięć pod skosem tzw. ukośnica, szlifierka tarczowa, wiertarka kolumnowa. Celem pracowni jest przygotowanie uczestników do pracy w zakładach zajmujących się obróbką drewna, stolarniach.  


PRACOWNIA RĘKODZIEŁA
Zajęcia w pracowni prowadzi p. Magdalena Młot

W pracowni tej uczestnicy maja możliwość rozwijania swoich umiejętności plastycznych i ukrytych talentów, dzięki wykorzystaniu przeróżnych materiałów, ćwiczą swoja sprawność manualną, koordynację wzrokowo- ruchową oraz spostrzegawczość.
W swych działaniach uczestnicy wykorzystują plastelinę, glinę, kredki, farby, uczą się malowania na szkle, pleksie oraz tkaninie. W pracowni wykorzystywane są przeróżne techniki rękodzielnicze tj. tkactwo, szydełkowanie, haftowanie, szycie ręczne oraz szycie na maszynie. Uczestnicy poznają techniki zdobnicze m. in. decoupage oraz batik. W swej twórczości wykorzystują różne materiały wtórne np. stare butelki, słoiki, puszki, ziarenka nasion a także suszone rośliny i owoce. Uczestnicy poznają narzędzia do wykonywania prac plastycznych, uczą się odpowiedniego ich stosowania i utrzymywania w stanie sprawności. Pracownia przygotowuje wszelkiego rodzaju dekoracje świąteczne, okolicznościowe a także dekoracje innych pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej. Tworzy kartki okolicznościowe. Działania w pracowni rękodzieła wpływają pozytywnie na kształtowanie cierpliwości, wytrwałości i poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę.


PRACOWNIA MULTIMEDIALNO - SPOŁECZNA
Zajęcia w pracowni prowadzi p. Paweł Jęda

W pracowni uczestnicy nabywają umiejętności obsługi komputera i wykorzystania go w praktycznym działaniu. Opanowują podstawowe umiejętności niezbędne do pisania tekstów, obróbki graficznej zdjęć, sprawnego poruszania się w Internecie. Trening umiejętności społecznych odbywa się poprzez aktywny udział uczestników w życiu warsztatowym; prócz tego uczestnicy ćwiczą umiejętność współżycia z innymi, trenują techniki nawiązywania i utrzymywania kontaktów, asertywność oraz skuteczne rozwiązywane problemów. Do zadań pracowni należy również nauka/podtrzymanie podstawowych umiejętności szkolnych. Poza tym uczestnicy tej pracowni biorą udział w treningu funkcji poznawczych, mającego na celu poprawę funkcjonowania intelektualnego.


PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO
Zajęcia prowadzi p. Joanna Jęda

Pracownia gospodarstwa domowego stawia sobie za cel wpojenie i utrwalanie pozytywnych nawyków żywieniowych uczestników warsztatu, ich przygotowanie zawodowe związane z kuchnią i przygotowywanymi tam potrawami. Podczas zajęć uczestnicy ćwiczą i utrwalają nawyki samoobsługowe, poznają sposoby przyrządzania prostych potraw (w miarę nabywania doświadczenia uczestnicy wykonują potrawy o większym stopniu trudności) oraz uczą się zasad kulturalnego zachowania przy stole. Poznają zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu AGD, uczą się podstawowych czynności przydatnych w życiu codziennym (pranie i prasowanie, nakrywanie do stołu, itp.).Osoby, które uczestniczą w zajęciach tej pracowni poznają również artykuły spożywcze, ich wartości odżywcze, sposoby ich obróbki, wykorzystania oraz przechowywania, a także zasady racjonalnego odżywiania się. Uczą się samodzielności oraz doskonalą czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i estetyczne podczas wykonywania czynności kulinarne. Uczestnicy pracowni gospodarstwa domowego odpowiedzialni są także za utrzymanie porządku w całych Warsztatach. Zajęcia w pracowni usprawniają manualnie, uczą współpracy w grupie, samodzielności oraz odpowiedzialności za powierzone zadanie.


PRACOWNIA MUZYCZNO - TEATRALNA
Zajęcia w pracowni prowadzi p. Joanna Bakuła

Zadaniem pracowni jest wszechstronny rozwój uczestników poprzez uznane i skuteczne formy terapii i rehabilitacji osobistej i społecznej jakimi są muzykoterapia i teatroterapia. W trakcie zajęć pobudza się inwencję twórczą, fantazję, rozwija zdolność przeżywania i wyrażania dostrzeżonych zjawisk, wrażliwości na rytm, dźwięki, ruch, barwy, formy i światło. Uczestnicy uczą się gry na instrumentach i kreowania powierzonych im ról, przygotowują się do prezentacji artystycznych i publicznych występów, doskonaląc przy tym dykcję, głos i słuch. Każdy z uczestników może korzystać z tych zajęć i cieszyć się nieskrępowaną twórczą aktywnością. Radość z osiągniętych sukcesów przyczynia się do poprawy emocjonalnego i społecznego funkcjonowania uczestników - akceptacja własnej niepełnosprawności, umiejętności radzenia sobie ze stresem i wstydem. Uczestnicy stają się otwarci na kontakt z publicznością, rozwijają wrażliwość, zdyscyplinowanie, kulturę współżycia z grupą, moralność co ma walory wychowawcze i jest wspaniałą formą terapii.


PRACOWNIA REHABILITACJI RUCHOWEJ
Zajęcia prowadzi fizjoterapeuta p. Dominika Chodkiewicz

Celem podstawowym rehabilitacji jest podniesienie ogólnej sprawności wszystkich uczestników, poprawa kondycji i koordynacji ruchowej, zmniejszenie napięcia psychoruchowego, a także przywrócenie wiary w siebie. Każdy uczestnik prowadzony jest według indywidualnego toku usprawniania ruchowego. W procesie rehabilitacji zastosowane są ćwiczenia ogólno usprawniające , korygujące wody postawy oraz otyłość, równoważne, bierne, bierno – czynne, oddechowe i rozluźniające. Bogato wyposażona sala - w UGUL, lampę Sollux, piłki rehabilitacyjne, rowerek treningowy, materace, drabinki, stolik do ćwiczeń rąk i taśmy Thera‑Band ułatwiają osiągnięcie wyznaczonych celów rehabilitacji ruchowej uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.