ROK 2019
 
Październik
Wrzesień
 • Praktyki zawodowe - kliknij
 • Praca zespo?owa - kliknij
 • Dzie? Ch?opaka - kliknij
 • Wizyta w firmie Ogrodnictwo Wi?niewski Jacek Junior - kliknij
 • Fundacja Poland 21c zaprosi?a nas do Eko - Farmy w ?elechowie - kliknij
Sierpień
 • Praktyki zawodowe - kliknij
 • Praca zespołowa - kliknij
 • Po?egnanie p. Doroty - naszej wieloletniej ksi?gowej - kliknij
 • Do?ynki w Rzakcie - kliknij
Czerwiec
 • Praktyki zawodowe - kliknij
 • Praca zespołowa - kliknij
 • Wypoczywamy w Gi?ycku - wyjazd dofinansowany przez gmin? Wi?zowna - kliknij
 • Wizyta w Galerii "Wi?zy" - wystawa pt.: "Ksi??? Józef Poniatowski, kampania 1809" - kliknij
 • Sp?yw kajakowy - kliknij
 • Lista wolontariuszy XII Pikniku Integracyjnego "Wspólne Więzi 2019" - kliknij
 • Lista sponsorów XII Pikniku Integracyjnego "Wspólne Więzi 2019" - kliknij
Maj
 • XII Piknik Integracyjny "Wspólne Więzi 2019" - fotorelacja - kliknij
 • Odwiedzamy ksi?dza Krzysztofa - kliknij
 • Jak powstaje anio?? - kliknij
 • Wizyta w firmie Marcato - kliknij
 • XII Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej - kliknij
 • Zapraszamy na XII Piknik Integracyjny "Wspólne Więzi 2019" - kliknij
 • Plakat XII Pikniku Integracyjnego Wspólne Więzi 2019" - kliknij
Kwiecień
Marzec
 • Praca zespołowa - kliknij
 • Pierwszy dzie? wiosny - kliknij
 • Spotkanie w Specjalnym O?rodku Szkolno - Wychowawczym w Otwocku - kliknij
 • Dzie? Kobiet - kliknij
 • Narodowy Dzie? Pami?ci "?o?nierzy Wykl?tych" - kliknij
Luty
Styczeń
 
ROK 2018
 
Grudzień
 • Wigilia - kliknij
 • Kol?dujemy przy akompaniamencie pana Romana Sadowskiego - kliknij
 • Nasze ozdoby i ?wi?teczne dekoracje - kliknij
 • Robimy pierogi, ciasteczka, a nawet pierniczki - kliknij
 • Mi?dzynarodowy Dzie? ON w wi?zowskiej szkole i nasz wyst?p tam?e - kliknij
 • Miko?ajki - kliknij
 • Zwiedzamy Muzeum Sportu i Turystyki - kliknij
Listopad
 • Praktyki zawodowe - kliknij
 • Wyst?pujemy dla uczniów ze szko?y w Gliniance - kliknij
 • Andrzejki - kliknij
 • V Powiatowe Igrzyska Warsztatów Terapii Zaj?ciowej w Otwocku - kliknij
 • Ogl?damy przedstawienie uczniów ze szko?y w Starej Mi?osnej - kliknij
 • Wyst?pujemy dla seniorów z Domu Opieki "Józefina" - kliknij
 • Wyst?p z okazji odzyskania niepodleg?o?ci w przedszkolu w P?clinie - kliknij
Październik
Wrzesień
Sierpień
Czerwiec
 • Zako?czenie roku - kliknij
 • Wypoczywamy w Pasymiu - wyjazd dofinansowany przez gmin? Wi?zowna - kliknij
 • Wyst?p z okazji 100-lecia odzyskania niepodleg?o?ci przez Polsk? - kliknij
 • Wizyta w Galerii "Wi?zy" - wystawa pt.: "Tuaregowie: b??kitni ?eglarze pustyni" - kliknij
 • Lista wolontariuszy XI Pikniku Integracyjnego - kliknij
 • Lista darczy?ców XI Pikniku Integracyjnego - kliknij
Maj
 • XI Piknik Integracyjny "Wspólne Więzi 2018" - fotorelacja - kliknij
 • Zapraszamy na XI Piknik Integracyjny "Wspólne Więzi 2018" - kliknij
 • Plakat XI Pikniku Integracyjnego "Wspólne Więzi 2018" - kliknij
 • Dzie? Godno?ci ON - gra terenowa - kliknij
Kwiecień
Marzec
 • ?niadanie Wielkanocne - kliknij
 • Wielkanocne ozdoby i dekoracje - kliknij
 • Praca zespołowa - kliknij
 • Praktyki zawodowe - kliknij
 • Jeste?my na uroczysto?ci "Seniorzy i M?odzie? dla Niepodleg?ej" - kliknij
 • Dzie? Kobiet - kliknij
 • XXXVIII Pó?maraton Wi?zowski - kliknij
Luty
Styczeń
 
ROK 2017
 
Grudzień
 • Wigilia - kliknij
 • Nasze ozdoby i dekoracje ?wi?teczne - kliknij
 • Spotkanie op?atkowe dla wa?nych osobisto?ci z naszej gminy - kliknij
 • Jase?ka i wspólne kol?dowanie z gimnazjalistami ze Starej Mi?osnej - kliknij
 • Jase?ka oraz wspólne kol?dowanie z uczniami szko?y podstawowej w Wi?zownie - kliknij
 • Mi?dzynarodowy Dzie? ON w wi?zowskiej szkole, wyst?p uczestników WTZ - kliknij
Listopad
 • Podziwiamy obraz Matki Boskiej Cz?stochowskiej w Wi?zownie i w Gliniance - kliknij
 • Praktyki zawodowe - kliknij
 • Dzie? Niepodleg?o?ci w przedszkolu w Wi?zownie - kliknij
Październik
 • Praca zespołowa - kliknij
 • Praktyki zawodowe - kliknij
 • Wizyta w Galerii "Wi?zy" - wystawa pt.: "Indonezja - jedno?? w ró?norodno?ci" - kliknij
 • Nasze dekoracje - kliknij
 • Jesienne porz?dki - kliknij
Wrzesień
 • Dzie? Ch?opaka - kliknij
 • IV Powiatowe Igrzyska Warsztatów Terapii Zaj?ciowej w Otwocku - kliknij
 • Praca zespołowa - kliknij
 • Praktyki zawodowe - kliknij
 • Jeste?my na Narodowym Czytaniu "Wesela" - kliknij
Sierpień
 • Wycieczka do Wroc?awia - zwiedzamy ogród zoologiczny i Stare Miasto - kliknij
 • Praktyki zawodowe - kliknij
Czerwiec
 • Turnus rehabilitacyjny w ?ebie - wyjazd wspó?finansowany przez gmin? Wi?zowna - kliknij
 • Praca zespołowa - kliknij
 • Lista darczy?ców X Pikniku Integracyjnego - kliknij
 • Lista wolontariuszy X Pikniku Integracyjnego - kliknij
 • X Piknik Integracyjny "Wspólne Więzi 2017" - fotorelacja - kliknij
Maj
 • Zapraszamy na X Piknik Integracyjny "Wspólne Więzi 2017" - kliknij
 • Plakat X Pikniku Integracyjnego "Wspólne Więzi 2017" - kliknij
 • Praca zespołowa - kliknij
 • Dzie? Godno?ci ON - wyst?py kadry z uczt? w tle - kliknij
Kwiecień
 • Praca zespołowa - tubki & wk?adki - kliknij
 • Praktyki zawodowe - kliknij
 • ?niadanie Wielkanocne - kliknij
 • O barankach historia krótka - kliknij
 • Wielkanocny kiermasz - kliknij
 • Nasze ozdoby i dekoracje ?wi?teczne - kliknij
Marzec
 • Praktyki zawodowe - kliknij
 • Praca zespołowa - kliknij
 • Pierwszy dzie? wiosny - kliknij
 • Dzie? Kobiet - kliknij
 • XXXVII Pó?maraton Wi?zowski - kliknij
 • Narodowy Dzie? Pami?ci ?o?nierzy Wykl?tych - Jan "Anoda" Rodowicz - kliknij
Luty
 • Praca zespołowa - pakowanie wk?adek wszelakich - kliknij
 • Praktyki zawodowe - kliknij
 • Walentynki - kliknij
 • Wizyta w Galerii "Wi?zy" - wystawa pt.: "Sztuka Czarnej Afryki" - kliknij
 • "Jeste?my!" na koncercie charytatywnym na rzecz Teosia Górskiego - kliknij
Styczeń
 • Bal karnawa?owy - kliknij
 • Podzi?kowanie dla naszych darczy?ców - kliknij
 • Nasz nowy samochód oraz jego sponsorzy - kliknij
 • Zaproszenie na bal karnawa?owy - kliknij

ROK 2016
 
Grudzień
 • Warsztatowa Wigilia - kliknij
 • ?wi?teczne ?yczenia - kliknij
 • Kol?dowanie i wyst?py uczniów szko?y podstawowej w Wi?zownie - kliknij
 • Wspólne kol?dowanie z gimnazjalistami ze Starej Mi?osnej - kliknij
 • Podzi?kowanie dla pa?stwa Kruszewskich i nie tylko - kliknij
 • Ubieramy choink? - kliknij
 • Nasze ozdoby i dekoracje ?wi?teczne - kliknij
 • Pierniczki - kliknij
 • Fabryka pierogów - kliknij
 • Urodziny Krystyny - kliknij
Listopad
 • Urodziny Mai - kliknij
 • Praktyki zawodowe - obs?uga nadruku laserowego i pakowanie - kliknij
 • Praca zespołowa - kliknij
 • Imieniny Bartka - kliknij
 • Dzie? Niepodleg?o?ci w przedszkolu w P?clinie - kliknij
Październik
 • Praca zespołowa - wk?adki & korki - kliknij
 • Po?egnanie pani Uli - terapeutki z pracowni r?kodzie?a - kliknij
 • III Powiatowe Igrzyska Warsztatów Terapii Zaj?ciowej w Otwocku - kliknij
 • Dzie? Terapeuty i odwiedziny ksi?dza Edwarda Kowary - kliknij
 • Urodziny Ma?gosi - kliknij
Wrzesień
Lipiec
 • Potrójna uroczysto?? - po?egnanie ksi?dza Tadeusza ?akomca, urodziny pani prezes Ma?gorzaty Burtkiewicz oraz zako?czenie roku - kliknij
 • Odwiedziny Jakuba Weso?owskiego - kliknij
 • Lista wolontariuszy IX Pikniku Integracyjnego "Wspólne Więzi" - kliknij
 • Lista darczy?ców IX Pikniku Integracyjnego "Wspólne Więzi" - kliknij
Czerwiec
 • Wypoczywamy w Pasymiu - wyjazd dofinansowany przez gmin? Wi?zowna - kliknij
 • Wizyta w Galerii "Wi?zy" - ogl?damy wystaw? o ciekawych ludziach z naszej gminy - kliknij
 • Imieniny Paw?a - kliknij
 • Integracyjne przedstawienie "Calineczka" w szkole w Wi?zownie - kliknij
 • IX Piknik Integracyjny - fotorelacja - kliknij
 • Zapraszamy na IX Piknik Integracyjny "Wspólne Więzi" - kliknij
 • Plakat IX Pikniku Integracyjnego "Wspólne Więzi" - kliknij
 • Urodziny Ani - kliknij
 • Urodziny Sylwii - kliknij
Maj
 • Nasze nowe ?ó?ko rehabilitacyjne - zakup wspó?finansowany przez gmin? Wi?zowna - kliknij
 • Urodziny Micha?a - kliknij
 • Imieniny Oli - kliknij
 • Wspólne grillowanie z zaprzyja?nionymi Warsztatami - kliknij
 • Urodziny Magdy i imieniny Stanis?awa - kliknij
 • Dzie? Godno?ci Osób Niepe?nosprawnych: "Kierowa? ka?dy mo?e" - kliknij
Kwiecień
 • Praca zespołowa - szczotki i wk?adki w ró?nych konfiguracjach - kliknij
 • Imieniny Marzeny - kliknij
 • Ogl?damy reporta? "Niepe?nosprawni fanatycy" - kliknij
 • Podziwiamy sztuk? w Galerii "Wi?zy" - kliknij
 • Nasza delegacja na Targach Pracy - kliknij
 • Urodziny Bartka ?. - kliknij
 • Urodziny Bartka M. - kliknij

Marzec

 • Imieniny Ryszarda - kliknij
 • ?niadanie Wielkanocne - kliknij
 • Pierwszy dzie? wiosny - kliknij
 • Dzie? Kobiet - kliknij
 • Dzie? ?o?nierzy Wykl?tych - August Emil "Nil" Fieldorf - kliknij
Luty
Styczeń
 
ROK 2015
 
Grudzień
 • Wigilia - kliknij
 • Jase?ka i wspólne kol?dowanie z gimnazjalistami - kliknij
 • Jase?ka oraz wyst?py uczniów szko?y podstawowej w Wi?zownie - kliknij
 • Wspólne kol?dowanie z go??mi z Warsztatów w Otwocku oraz w Józefowie - kliknij
 • "?wi?teczna rado?? pomagania" - kliknij
 • Fabryka pierogów - kliknij
 • Choinki Faberge - kliknij
 • Imieniny Krysi - kliknij
 • Pierniczki - kliknij
 • Urodziny Agnieszki - kliknij
Listopad
Październik
 • Nadanie imienia Jadwigi ?ak Domowi Spo?ecznemu w Radiówku - kliknij
 • Urodziny Natalii - kliknij
 • XI rocznica Stowarzyszenia "Jeste?my!" i Dzie? Terapeuty - kliknij
 • Praca zespołowa - kliknij
 • Dzie? Ch?opaka - kliknij
 • Wycieczka do ?azienek Królewskich - kliknij

Wrzesień  

 • Irlandzkie opowie?ci ze Studni O - kliknij
 • II Powiatowe Igrzyska Warsztatów Terapii Zaj?ciowej w Otwocku - kliknij
 • Praca zespołowa - kliknij

Sierpień

Lipiec

 • Turnus rehabilitacyjny w Zakopanem - kliknij

Czerwiec

 • Praca zespołowa - kliknij
 • Imieniny Piotra i Paw?ów - kliknij
 • Poszukiwanie skarbu - gra terenowa - kliknij
 • Wycieczka do ZOO-FARMY w Rudce - kliknij
 • Urodziny Arka - kliknij
 • Urodziny Piotra - kliknij
 • Lista wolontariuszy VIII Pikniku Integracyjnego - kliknij
 • Lista sponsorów VIII Pikniku Integracyjnego - kliknij

Maj

 • Praca zespołowa - pakowanie wk?adek i szczoteczek do butów - kliknij
 • 8 Piknik Integracyjny "Wspólne Więzi" - kliknij
 • Zapraszamy na 8 Piknik Integracyjny "Wspólne Więzi" - kliknij
 • Dzie? Godno?ci Osób Niepe?nosprawnych - kliknij
 • Kasia - Miss Polski na wózkach - kliknij
 • "Wspólne Więzi" - 31 maja - 8 piknik integracyjny - kliknij
 • Otwarcie Skweru im. gen. Stefana Grota-Roweckiego - kliknij
 • Urodziny Hani - kliknij
 • Wywiad do Radia Wi?zowna - kliknij
 • Dzie? stra?aka w Gliniance - kliknij

Kwiecień

 • Odwiedziny naszej kochanej p. Ma?gorzaty ?ak - kliknij
 • Prace ogrodowe - sadzimy kwiaty - kliknij
 • Imieniny Marzenki - kliknij
 • Praca zespołowa - pakowanie tubek, szczoteczek i wk?adek do butów - kliknij
 • ?niadanie Wielkanocne - kliknij

Marzec

 • Imieniny Rysia - kliknij
 • Pisanki XXL - kliknij
 • Kiermasz Wielkanocny - kliknij
 • Przedstawienie uczniów z Zespo?u Szkolno-Gimnazjalnego w Wi?zownie - kliknij
 • Fitness nad rzek? - kliknij
 • Urodziny Oli W. - kliknij
 • Po?egnanie zimy - topienie Marzanny - kliknij
 • Dzie? kobiet - kliknij
 • Po?egnanie p. Justyny Macioch - terapeutki z pracowni muzyczno-teatralnej - kliknij
 • Olimpiada sportowa- kliknij
 • Dzie? ?o?nierzy wykl?tych - wspomnienie o majorze ?upaszko - kliknij
 • 35. Pó?maraton Wi?zowski - kliknij

Luty

 • Praca zespołowa - pakowanie wk?adek do butów - kliknij
 • Odwiedziny naszych przyjació? z WTZ KSN AW w Piasecznie - kliknij
 • Walentynki - kliknij
 • T?usto czwartkowa rado?? w Radiówku - kliknij
 • Integracyjny bal karnawa?owy z uczniami Gimnazjum nr 119 w Weso?ej - kliknij
 • Bal karnawa?owy w przedszkolu "Pod Stumilowym Lasem" w P?clinie - kliknij

Styczeń

 • Praca zespołowa - pakowanie wk?adek - kliknij
 • Sms dla Joasi Miko?ajczuk - kliknij
 • Wspólne robienie faworków - kliknij
 • Teatr Art-Metanoia z przedstawieniem "Mówi? nie wszystkiemu co z?e" - kliknij
 • Urodziny Marzenki - kliknij
 • Udost?pnili?my program do rozliczenia podatku rocznego PIT 2014/2015 z mo?liwo?ci?
  przekazania 1% podatku dochodowego dla naszej organizacji - Stowarzyszenia - kliknij
 • Imieniny Arka - kliknij

ROK 2014

Grudzień

 • Przygotowanie sto?u wigilijnego - Wigilia - kliknij
 • Kol?dowanie z uczniami Gimnazjum nr 119 w Weso?ej - kliknij
 • Miko?ajkowe prezenty od uczniów szko?y podstawowej w Wi?zownie - kliknij
 • Jase?ka dla uczniów szko?y podstawowej w Wi?zownie - kliknij
 • Praca zespołowa - robienie choinek na kiermasz i dekorowanie sali na ?wi?ta - kliknij
 • Imieniny Krysi Sz. - kliknij
 • Urodziny Agnieszki S. - kliknij

Listopad

 • Andrzejki - kliknij
 • Urodziny Mai - kliknij
 • Praca zespołowa - pakowanie wk?adek do butów i tubek - kliknij
 • 10 rocznica Stowarzyszenia "Jeste?my!" cd. Mrozy - kliknij
 • Urodziny Naszego kierownika - kliknij
 • Dzie? Niepodleg?o?ci - kliknij
 • Praca zespołowa - pakowanie cukierków - kliknij
 • Urodziny Paw?a Galasa - kliknij

Październik

 • Urodziny Natalii i Tadeusza - kliknij
 • Sadzenie rajskiej jab?oni sprezentowanej pa?stwu Burtkiewiczom z okazji 10-lecia Stowarzyszenia "Jeste?my!" - kliknij
 • 10 rocznica Stowarzyszenia "Jeste?my!" - kliknij
 • Praca zespołowa - pakowanie szczoteczek do butów - kliknij
 • Nowy wystrój pracowni gospodarstwa domowego - kliknij
 • Urodziny Ma?gosi - kliknij
 • Zaproszenie na 10 rocznic? Stowarzyszenia "Jeste?my!" - kliknij

Wrzesień

 • Dzie? ch?opaka - kliknij
 • Praca zespołowa - pakowanie wk?adek i szczoteczek do butów - kliknij
 • I Powiatowe Igrzyska Warsztatów Terapii Zaj?ciowej - kliknij
 • Park Iluzji - kliknij

Sierpień

 • Do?ynki w Wi?zownie - kliknij
 • Wielkie malowanie - remont w Radiówku - kliknij
 • Przygotowania do I Powiatowej Spartakiady WTZ - kliknij
 • Praca zespołowa - pakowanie wk?adek do butów - kliknij
 • Po?egnanie p. Justyny Nagiel - terapeutki z pracowni r?kodzie?a - kliknij
 • Urodziny Krysi Sz. - kliknij

 Czerwiec

 • Turnus wypoczynkowo-rehabilitacyjny w Okunince - kliknij
 • Lista wolontariuszy VII Pikniku Integracyjnego - kliknij
 • Lista sponsorów VII Pikniku Integracyjnego - kliknij
 • Nasza wizja ?wiat za 400 lat - kliknij
 • Praca zespołowa - skr?canie tubek - kliknij
 • 7 Piknik Integracyjny "Wspólne Więzi" - kliknij
 • "Wspólne Więzi"- 8 czerwca - 7 piknik integracyjny - kliknij

Maj

 • Praca zespołowa - pakowanie wk?adek do butów - kliknij
 • Zapraszamy na 7 piknik integracyjny "Wspólne Więzi" - kliknij
 • Dzie? Godno?ci Osób Niepe?nosprawnych - kliknij
 • Urodziny Stasia - kliknij
 • Urodziny Hani - kliknij

Kwiecień

 • Kanonizacja Jana Paw?a II - kliknij
 • Imieniny Marzenki - kliknij
 • ?niadanie Wielkanocne w WTZ "Jeste?my!" - kliknij
 • ?wiatowy Dzie? Ziemi w WTZ w Radiówku - kliknij
 • Urodziny Bartka - kliknij
 • Praca zespołowa, pakowanie wk?adek do obuwia - "psia" inspekcja pracy - kliknij

Marzec

 • Imieniny Ry?ka vel Ryszarda - kliknij
 • Po?egnanie Zimy - topienie Marzanny - kliknij
 • Imieniny Józefa - Naszego "Wiesia" - kliknij
 • Wyjazd do Teatru "Rampa" na spektakl pt.: "Tajemniczy ogród" - kliknij
 • Praca zespołowa - pakowanie wk?adek do obuwia - kliknij
 • Dzie? kobiet - kliknij 
 • Pó?maraton - Wi?zowna 2014 - kliknij
 • Dzie? ?o?nierzy wykl?tych - wspomnienie o Ince - kliknij

Luty

Styczeń

 • IV rocznica Warsztatów - kliknij
 • "Mój art brut" - wystawa Paw?a Galasa - kliknij
 • Magiczna podró?, pokaz iluzjonistyczny - kliknij
 • Wspomnienie o Leszku - kliknij
 • Integracyjny bal karnawa?owy z uczniami gimnazjum ze Starej Mi?osnej - kliknij
 • Wystawienie jase?ek w ko?ciele w Wi?zownie - kliknij
 • Udost?pnili?my program do rozliczenia podatku rocznego PIT 2013 z mo?liwo?ci?
  przekazania 1% podatku dochodowego dla naszej organizacji - Stowarzyszenia - kliknij

ROK 2013

Grudzień

 • ?wi?teczne olimpijskie Soczi w Radiówku - wspó?finansowane przez Gmin? Wi?zowna - kliknij
 • Wigilia - kliknij
 • Wizyta uczniów Gimnazjum nr 119 w Weso?ej - kliknij
 • Jase?ka dla uczniów szko?y podstawowej w Wi?zownie - kliknij
 • Miko?ajkowe prezenty od uczniów ze szko?y podstawowej w Wi?zownie - kliknij

Listopad

 Październik

 • Wyjazd do kina na film "Chce si? ?y?" - kliknij
 • Pawe? Galas IX Mistrzostwa Polski w Parauje?d?eniu - kliknij
 • IX Rocznica Stowarzyszenia - kliknij
 • Wyjazd do Ba?towa - kliknij

Wrzesień

Lipiec

Czerwiec

 • Turnus rehabilitacyjny 2013 - kliknij
 • WTZ przy FPNL wyjazd plenerowy - kliknij
 • Areobik - kliknij
 • Lista wolontariuszy VI Pikniku Integracyjnego - kliknij
 • Lista sponsorów VI Pikniku Integracyjnego - kliknij

Maj

 • VI Piknik Integracyjnu "Wspólne Więzi" - kliknij
 • Zaproszenie na VI Piknik Integracyjny "Wspólne Więzi" - kliknij
 • VI Piknik Integracyjny "Wspólne Więzi" - kliknij
 • Dzie? Godno?ci Osób Niepe?nosprawnych - kliknij

Kwiecień

 • Zaj?cia na ?wie?ym powietrzu, aerobik - kliknij
 • Przygotowywanie gleby i sadzenie kwiatów - kliknij
 • W poszukiwaniu wiosny / grill - kliknij
 • Wyjazd do kina na film pt.: "Syberiada" - kliknij
Marzec

Luty

Styczeń

ROK 2012

Grudzień

 • Wizyta uczniów ze szko?y podstawowej z Wi?zownej  - kliknij
 • Wizyta uczniów z gimnazjum ze Starej Mi?osnej - kliknij
 • Wigilia - kliknij

Listopad

 • Zabawy andrzejkowe - kliknij
 • Przedstawienie pt. "O nied?wiedziu, który wysiedzia? jajko" - wizyta przedszkolaków - kliknij
 • Krakowski teatrzyk kukie?kowy - kliknij
 • Dzie? Niepodleg?o?ci - kliknij

Październik

Wrzesień

Lipiec

 • Zako?czenie roku, uroczyste rozdanie dyplomów. Wystawienie spektakl pt. "Królewna ?nie?ka" - kliknij
 • Wycieczka do ogrodu botanicznego w Powsinie - kliknij

Maj

 • Dzie? Godno?ci Osób Niepe?nosprawnych - kliknij
 • Lista wolontariuszy V pikniku integracyjnego - kliknij
 • Lista sponsorów V pikniku integracyjnego - kliknij
 • V Piknik Integracyjny "Wspólne Więzi" - kliknij
 • Zaproszenie na V jubileuszowy piknik integracyjny "Wspólne Więzi" - kliknij

Kwiecień

Marzec

 • Dzie? Kobiet - kliknij 
 • Wizyta w szkole podstawowej w Wi?zownie na przedstawienia pt. "Kopciuszek" - kliknij
 • Teatr Art-Metanoia z przedstawieniem "Kobiety" - kliknij
 • III Olimpiada W.T.Z - kliknij
 • Po?egnanie zimy, palenie marzanny - kliknij

Luty

 • XXXII Pó?maraton Wi?zowski - kliknij
 • Bal karnawa?owy - kliknij
 • Walentynki - kliknij
 • Profesjonalny pokaz strzy?enia Pan Pawe? Mlonka - kliknij
 • 2 rocznica Warsztatów, przedstawienie "Brzydkie Kacz?tko-nowa generacja" - kliknij

Styczeń

 • Wizyta aktorki Pani Emilii Krakowskiej - kliknij
 • Wystawienie jase?ek w ko?ciele w Wi?zownie - kliknij 
 • Wizyta wolontariuszy z gimnazjum w Starej Mi?osnej - kliknij
 ROK 2011

Grudzień

 • Wigilia  - kliknij 
 • Fabryka pierogów - kliknij
 • Miko?ajkowa wizyta uczniów z Wi?zowny, wyst?p " W poszukiwaniu ?w. Miko?aja"-agencja Metanoja z Krakowa - kliknij

Listopad

 • Wizyta Siostry Joli z klasztoru Magliano pod Rzymem - kliknij
 • Zabawa i wró?by andrzejkowe - kliknij
 • Prezentacja historyczna ?wi?ta Niepodleg?o?ci w przedszkolu - kliknij
 • Wyjazd do kina "Bitwa Warszawska" i "Listy do M" - kliknij
 • Prezentacja ?wi?ta Niepodleg?o?ci dla zaproszonych go?ci - kliknij

 Październik

 • 8 rocznica Stowarzyszenia, wystawienie spektaklu "Projekt Romeo" - kliknij
 • Wizyta katechetki Pani Marty Skorupka - kliknij
 • Otwarcie Klubu Integracji Spo?ecznej w Gminie Wi?zowna - kliknij

Wrzesień

Sierpień

 • IV spotkanie integracyjne Brok "Rosja dawniej i dzi?" - kliknij
 • Warsztaty w ?ucznicy - kliknij 

Lipiec

Czerwiec

 • Praca zespołowa-pakowanie i foliowanie czekolady - kliknij
 • Wycieczka do Sobiboru - kliknij
 • Wypoczynek w Okunince - kliknij
 • IV Piknik Integracyjny "Wspólne Więzi" - kliknij

Maj

Kwiecień

 • Nauka sprz?tania - kliknij
 • Praca zespołowa-pakowanie czekolady - kliknij
 • Wizyta pierwszaków ze szko?y podstawowej w Wi?zownie przedstawienie "Kopciuszek" - kliknij
 • Wielkanoc - kliknij

Marzec

Luty

 • Wyjazd do Teatru Lalka "O ósmej rano na arce" - kliknij
 • Bal Karnawa?owy - kliknij
 • XXXI Pó?maraton Wi?zowski - kliknij
 • ?wiatowy Dzie? Chorego - kliknij
 • Jase?ka z przedszkolakami - kliknij

Styczeń

 • Wizyta gimnazjalistów ze Starej Mi?osnej, wystawienie jase?ek - kliknij
 • Jase?ka w ko?ciele ?w. Wojciecha - kliknij
 • Roczek - kliknij 
ROK 2010

 Grudzień

 • Wigilia z zaproszonymi gośćmi - kliknij
 • Wizyta dzieci z przedszkola z Pęclina, wystawienie jasełek - kliknij

Wrzesień

 • Dzień ziemniaka - kliknij
 • Dzień Terapeuty - kliknij
 • Mazowiecki Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych "Radość Tworzenia" - kliknij
 • III spotkanie Integracyjne Brok "Spotkanie z Afryką" - kliknij
 • Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad specjalnych - kliknij

Lipiec

 • Zakończenie roku - przedstawienie "Matka Słońca" - kliknij

Czerwiec

 • Piknik Integracyjny "Wspólne Więzi" - kliknij
 • Wycieczka do Mazowieckiego Parku Narodowego w Otwocku - kliknij
 • Przedstawienie na Dzień Dziecka dla Przedszkola - kliknij
 • Wycieczka do Okuninki - kliknij
 • Apel na zrzutowisku AK. Pierzyna - kliknij

Maj

 • Wycieczka do Wilanowa - kliknij
 • Dzień godności Osób niepełnosprawnych - kliknij

Kwiecień

 • Przedstawienie "Powstanie świata" - kliknij
 • Oficjalne Otwarcie Domu Społecznego w Radiówku - kliknij
 • Wielkanoc - kliknij

Marzec

 • Goście ze Gimnazjum Starej Miłosny - kliknij
 • Spotkanie z Przyjaciółmi Stowarzyszenia "Jesteśmy!" - kliknij
 • Dzień Kobiet - kliknij

Luty

Styczeń