LISTA WOLONTARIUSZY IV PIKNIKU INTEGRACYJNEGO
„WSPÓLNE WIĘZI 2011”

Janusz Budny, Anna Halladin, Grażyna i Leszek Romsiccy, Halina Majszczyk, Teresa Celej, Joanna Piekarska, Andrzej Dziewański, Anna Niedźwiedzka-Jędrzejewska z rodziną, Henryk Markowski z rodziną, Tadeusz Sokolik, Barbara Makowska, Piotr Jaworski, Michał Jóźwicki, Arkadiusz Jóźwicki, Katarzyna i Grzegorz Dymkowscy, Tomasz Dąbała, Robert Kulmiński, Mirosława i Tomasz Uścińscy, Jolanta i Andrzej Łaszczuk, Jolanta Żuławnik, Iwona Grodzka, Krystyna i Wiesław Woźniak, Zofia Dmochowska, Zofia Żuławnik, Gizella Prochot, Anna i   Zbigniew Fryt, Beata i Paweł Łukasiak, Lidia Piotrowska, Izabella Dymiszkiewicz, Hanna i Wojciech Kowalczyk, Krzysztof Nejman, Marcin Majewski, Rafał Czarnecki, Anna Ostrowska, Krzysztof Łukasiak, Marek Jędrzejczak oraz Krystyna Motyka z grupą wolontariuszy z Centrum Wolontariatu przy Domu Społecznym w Radiówku: Iza Jarmułkowicz, Magdalena Wojciechowska, Katarzyna Lechnik, Dawid Cacko, Patryk Majszczyk, Przemysław Nowak, Daria Leleń, Paweł Książek, Joanna Kopka, Kinga Mróz, Jadwiga Grzenda.


Wszystkim serdecznie dziękujemy !!!