PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

 

 

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową:

www.wtzjestesmy.com.pl

 

 

O Nas


Jesteśmy Stowarzyszeniem skupiającym 35 członków, działającym na terenie gminy Wiązowna od lutego 2005 roku.


Nie prowadzimy działalności gospodarczej, a jedynym stałym źródłem dochodów są składki członkowskie. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych rozpoczęliśmy 14 października 2004 roku, jeszcze przed rejestracją Stowarzyszenia. Jako Grupa Inicjatywna Rodziców ON podpisaliśmy porozumienie z Ks. Proboszczem Parafii Św. Wojciecha w Wiązownie, władzami Gminy Wiązowna oraz GOPS i w nieodpłatnie użyczonym przez Proboszcza lokalu parafialnym utworzyliśmy Środowiskowy Klub Samopomocy dla niepełnosprawnych mieszkańców naszej gminy.

 

Obecnie jedną z najważniejszych form realizacji celów statutowych jest prowadzenie od 31 grudnia 2009 roku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Jesteśmy!" w Radiówku.

 

Jest to placówka pobytu dziennego, której celem jest rehabilitacja społeczna, zawodowa i fizyczna, zmierzająca do wszechstronnego rozwoju każdego uczestnika, poprawy zaradności osobistej, sprawności psychofizycznych oraz przystosowania społecznego umożliwiającego niezależne, maksymalnie samodzielne funkcjonowanie w życiu codziennym do podjęcia zatrudnienia na chronionym lub otwartym rynku pracy.

W Warsztatach rehabilitacją społeczną i zawodową jest objętych 25 osób niepełnosprawnych.

Uczestnikom, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności, bądź brak możliwości komunikacyjnych nie są w stanie samodzielnie dojechać do Radiówka zapewniamy transport.

Warsztaty są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Zajęcia pod kierunkiem wykwalifikowanych terapeutów odbywają się w 5 pracowniach: multimedialno-społecznej, gospodarstwa domowego, stolarskiej, rękodzieła  artystycznego i muzyczno-teatralnej.

W Warsztatach mamy także doskonale wyposażoną salę rehabilitacyjną, w której pod opieką fizjoterapeuty uczestnicy codziennie ćwiczą.
Ponadto wszystkie osoby niepełnosprawne, a w razie potrzeby także i ich rodziny, mają zapewnioną profesjonalną opiekę psychologa.

 
Odlicz 1% podatku
Gorąco dziękujemy wszystkim darczyńcom!.
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Jesteśmy!"

KRS 0000228443

Jesteśmy!